מה אנחנו עושים

קרן טראמפ מעניקה פרס להוראה איכותית במטרה להציג בבהירות מופת של הוראה איכותית ובכך לחזק את הבטחון, ההערכה והאמון שרוחש הציבור למוריו

פרס טראמפ להוראה איכותית

בישראל ישנם מורים מעולים הממלאים את תפקידם ללא ליאות, מאמינים ביכולות של תלמידיהם ומעודדים אותם למצות את הפוטנציאל שלהם. הכישרון, הידע והניסיון של המורים המצויינים הללו היא אבן הראשה לכל ניסיון לשיפור איכות החינוך בישראל. ישראל זקוקה לדמויות המופת הללו כדי שיסמנו כיוון ודרך, ולשם כך הציבור צריך להכיר את אומנותם, להבין טוב יותר מהי הוראה אפקטיבית, וכל זאת כדי שיגבר האמון של הציבור במוריו.

החל משנת 2012 מעניקה קרן טראמפ פרס להוראה איכותית, בסכום של 100,000 ש"ח, למורים מתחומי המתמטיקה והמדעים, המדגימים הוראה איכותית הלכה למעשה. זוכי הפרס נבחרים על ידי וועדת הפרס המורכבת ממורים מעולים, מומחים בהכשרת מורים ובכירים במשרד החינוך, ובהתאם לאמות המידה להוראה איכותית כפי שנקבעו על ידי וועדת הפרס.

להגשת מועמדות

אמות מידה להוראה איכותית על פיהן יבחר הזוכה

להלן אמות המידה שלאורן נבחר המורה הזוכה. אתם מוזמנים להביע את דעתכם על הקריטריונים הללו, וכן להתרשם מאמות המידה להוראה איכותית במדינות אחרות בעולם:

1. מעניק טיפול אישי לכל תלמיד:
מכיר מקרוב את הידע, היכולות והצרכים של כל אחד* מתלמידיו, מאמין בו, מציב לו יעדים שאפתניים, מתאים עבורו את שיטת ההוראה המתאימה לו, עוקב מקרוב אחר התקדמותו, נותן לו משוב בונה ומחזק בזמן אמת, ותומך בלמידתו.

2. מעודד למידה פעילה בכיתתו:
יוצר בכיתתו אווירת לימודים המאפשרת לשאול, לטעות, להביע ידע ועמדה בכתב ובעל-פה, מאתגרת תלמידים להתמודד עם בעיות מורכבות, בונה בכיתה דיונים המסתמכים על טיעונים של תלמידים ומעודדת אותם להגיב לעמדות שהביעו עמיתיהם.

3. שותף פעיל בקהילה מקצועית:
שותף מוביל בקהילה מקצועית החותרת לשיפור מתמיד בהוראתו ובלמידת תלמידיו, מתאם את עבודתו עם עמיתיו המורים, חולק עמם את עשייתו, לומד עמם מתוך עשייתם המשותפת, חונך מורים ומקנה להם מיומנויות פדגוגיות מעשיות.

4. מסייע לבית ספרו להפעיל מערך תמיכה בלמידה:
עוזר לסגל בית הספר והנהלתו לגבש תפיסת הוראה משותפת, לעצב שגרות של ניטור התקדמות למידה, לבנות מערך תמיכה לתלמידים הזקוקים לכך, להפעיל קהילת מורים הממוקדת בלמידת התלמידים, לשתף באופן שקוף ובונה את ההורים, וליצור אקלים לימודי המשפיע על איכות ההוראה והלמידה.

5. מומחה בהוראת תחום הדעת:
בעל ידע בהיר ועקבי בתחום הדעת ותכנית הלימודים; מפגין הבנה מעמיקה כיצד תלמידים לומדים את תחום הדעת, הקשיים האופייניים שלהם ותיאוריות מעודכנות על למידה; מכיר מקרוב את למידת כל אחד מתלמידיו, ובכלל זה הידע הקודם, דרכי הלמידה, וקצב הלימוד שלהם; ומיומן בשיטות הערכה לאבחן ולעקוב אחר התקדמות הלמידה של כל תלמיד ובדרכי הוראה מגוונות המותאמות ללמידתו של כל תלמיד.

להרחבה על הוראה איכותית במדינות אחרות בעולם:
סטנדרד להוראה איכותית באנגליה
אמות מידה להוראה איכותית בניו-זילנד
קריטריונים להוראה איכותית בארה"ב
סטנדרטים להוראה איכותית באוסטרליה