מה אנחנו עושים

התכניות שלנו

מתוך הבנה שאין דרך קיצור בת-קיימא להרחבת מעגל המצוינות זולת מורה מעולה העושה את כל ההבדל, הקרן חותרת להנגיש, לטפח ולהטמיע הוראה איכותית. לשם כך אנו מתמקדים בגיוס, הכשרה, ליווי ופיתוח מקצועי למורים, וכן ביצירת תנאים לתמיכה בהוראה איכותית בשדה.

מנופים לשינוי

כל אחת מהתכניות בהן תומכת הקרן מהווה מרכיב חיוני העומד בפני עצמו, אך כשהן פועלות בנפרד הן יתקשו להצליח ברמה לאומית. לכן, כדי שהן יתחברו בהצלחה ובתיאום, כדי שתינתן להן רוח גבית וכדי שהשינוי במגמה יישמר לאורך זמן, נדרשת מעטפת תומכת של פעולות. מעטפת שכזו נקראת בעולם החברתי “מנופים לשינוי” (amplifying activities) וכוללת שלושה תחומים מרכזיים בהם פעולת הקרן על מנת לאפשר לתכניות לשגשג ולהצליח.